Kul

1. oktober 2015 0

Der findes kul (stenkul) i forskellige kvaliteter. Dampkul bruges i kraftværker, der leverer el og evt. fjernvarme. Brændværdi ca. 25 GJ/ton. Kul består af 80-85% kulstof (= carbon, C), 8-10%…

Naturgas- og skifer-gas

1. oktober 2015 0

Naturgas består hovedsagelig af metan (CH4), og det findes omtrent de samme steder som råolie, fordi de begge er dannet på steder, hvor organisk materiale (plankton m.v.) er sunket tilbunds…

Olie

1. oktober 2015 0

Råolie består af kul-brinter, og findes i store mængder, især i Mellemøsten, der tegner sig for mere end 70% af de kendte reserver. Venezuela har 7%, Rusland 6%, USA og…

Salt-kraftværker

1. oktober 2015 0

Når ferskvand og saltvand blandes, udvikles der varme. F.eks. når flodvand løber ud i havet. Denne varme (energi) udnyttes normalt ikke, da temperaturen kun stiger en lille brøkdel af en…

Skifergas

1. oktober 2015 0

Skifergas er en ny form for naturgas. Mange steder i verden ligger der i 2-4 km dybde et tykt lag skifer, som er aflejret for millioner af år siden. Dette…

Solceller

1. oktober 2015 0

Først lidt fysik: En normal solcelle består af en bund-skive af krystallinsk silicium, podet med andre atomer, så det bliver til en p-type-halvleder. På denne skive lægges et ultratyndt lag…

Solenergi

1. oktober 2015 0

Der er mindst tre typer solenergi: Solceller udnytter sollyset og producerer elektricitet (Se nedenfor). Solvarme producerer varmt vand til bolig-opvarmning og varmt brugsvand (se nedenfor). Solkraftværker har spejlsystemer, der sender sollyset til en…

Solkraftværker

1. oktober 2015 0

I flere lande tættere ved ækvator, hvor solen skinner mere stabilt end i Danmark har man bygget større eller mindre forsøgsanlæg, der vha sol-energi producerer elektricitet. En almindelig solcelle (se…

Solvarme

1. oktober 2015 0

Solvarme benyttes især til opvarmning af varmt brugsvand, men kan også supplere boligopvarmningen. Princippet (fysikken) er enkel: Den simpleste type består af en mat sort absorberplade bag et eller to lag…

Vandkraft

1. oktober 2015 0

Vandkraft er langt den mest benyttede vedvarende energikilde. Ialt dækker den 17% af verdens elforbrug eller ca. 7% af energiforbruget. Det er lidt mere end kernekraftværkerne leverer. Desværre er det…