Naturgas- og skifer-gas

1. oktober 2015 0

Naturgas består hovedsagelig af metan (CH4), og det findes omtrent de samme steder som råolie, fordi de begge er dannet på steder, hvor organisk materiale…

Olie

1. oktober 2015 0

Råolie består af kul-brinter, og findes i store mængder, især i Mellemøsten, der tegner sig for mere end 70% af de kendte reserver. Venezuela har…

Salt-kraftværker

1. oktober 2015 0

Når ferskvand og saltvand blandes, udvikles der varme. F.eks. når flodvand løber ud i havet. Denne varme (energi) udnyttes normalt ikke, da temperaturen kun stiger…

Skifergas

1. oktober 2015 0

Skifergas er en ny form for naturgas. Mange steder i verden ligger der i 2-4 km dybde et tykt lag skifer, som er aflejret for…

Solceller

1. oktober 2015 0

Først lidt fysik: En normal solcelle består af en bund-skive af krystallinsk silicium, podet med andre atomer, så det bliver til en p-type-halvleder. På denne…

Solenergi

1. oktober 2015 0

Der er mindst tre typer solenergi: Solceller udnytter sollyset og producerer elektricitet (Se nedenfor). Solvarme producerer varmt vand til bolig-opvarmning og varmt brugsvand (se nedenfor). Solkraftværker har spejlsystemer,…

Solkraftværker

1. oktober 2015 0

I flere lande tættere ved ækvator, hvor solen skinner mere stabilt end i Danmark har man bygget større eller mindre forsøgsanlæg, der vha sol-energi producerer…

Solvarme

1. oktober 2015 0

Solvarme benyttes især til opvarmning af varmt brugsvand, men kan også supplere boligopvarmningen. Princippet (fysikken) er enkel: Den simpleste type består af en mat sort absorberplade…

Vandkraft

1. oktober 2015 0

Vandkraft er langt den mest benyttede vedvarende energikilde. Ialt dækker den 17% af verdens elforbrug eller ca. 7% af energiforbruget. Det er lidt mere end…