Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Skifergas er en ny form for naturgas.
Mange steder i verden ligger der i 2-4 km dybde et tykt lag skifer, som er aflejret for millioner af år siden.
Dette skiferlag er mere eller mindre porøst og indeholder ofte store mængder indesluttet metan, CH4. Men det er svært at udvinde, fordi skifer er et kompakt materiale. Men ved at bore ned i lagene og pumpe vand ved højt tryk ned i borehullet, kan man danne revner, så det er muligt at hente gassen op. For at fremme processen tilsættes visse ”opløsningsmidler” til vandet, så gassen lettere ledes til borehullet.
Disse opløsningsmidler kommer op igen sammen med den første gas, men skal passere grundvandslagene – helst uden at forurene vandet.
Dette har givet anledning til både tekniske og politiske vurderinger. USA udvinder allerede masser af skifergas, der især har erstattet kul på kraftværker.
I USA har skifergassen på denne måde reduceret CO2-udslippet markant. Nogle kilder nævner: til samme niveau som i 1992 *) – Omvendt kan udslip af metan øge klimapåvirkningen, så udslip bør undgås.
Nogle lande (Frankrig) har erklæret, at de ikke vil benytte metoden.
Danmark:
Herhjemme har det franske firma Total fået tilladelse til at foretage to prøveboringer – i Vendsyssel og i Nordsjælland. Og først, når resultatet (i 2014 ?) foreligger, vurderes det, om der skal gives stilladelse til udvinding – og på hvilke betingelser.
Når skifergassen er renset, kan den sendes ud på naturgasnettet og anvendes præcis som alm. naturgas. – Der vil dog gå 8-10 år, før det kan udnyttes i større stil i Danmark.
*) Metan (CH4) brænder som bekendt til CO2 og vand, men frigiver kun 60% CO2 – i forhold til kul. Men hvis blot nogle få % af gassen siver op til atmosfæren ved udvindingen, så er det værre end kul og olie, fordi metan har ca. 30 gange større klima-virkning end CO2. – Der er derfor livlig debat – for og imod – udvinding af skifergas i Danmark.
Kommentarer:
Energy Supply oplyser 20.9.2012: Grønt lys for skifergas i Europa.​
Med et nyt lovforslag giver EU reelt grønt lys til efterforskning og indvending af skifergas i Europa. Det er dog stadig det enkelte medlemsland, der har det sidste ord.
Læs artiklen her.
Tænketanken Concito har tidligere været positiv mht. udvinding af skifergas i Danmark. Men 1.2.2013 kom en rapport, der er mere kritisk.
Samme sted har REO (Holger Skjerning) kommenteret rapporten.
Læs om rapporten her.
Sidste nyt: Politiken meddeler (december 2013): Polen har meget store mængder skifergas i undergrunden. De vil i 2015 påbegynde udvindingen, og forventer, at der er gas til 65 år.

I 2015 meddelte det franske Total, at man opgiver at udvinde skifergas i Danmark.