Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Når ferskvand og saltvand blandes, udvikles der varme. F.eks. når flodvand løber ud i havet. Denne varme (energi) udnyttes normalt ikke, da temperaturen kun stiger en lille brøkdel af en grad.
Her er lidt fysik nødvendig!
– Hvis man på den ene side af en halv-gennemtrængelig (semi-permeabel) plade har ferskvand og på den anden saltvand, vil der passere ferskvand gennem pladen over i saltvandet, mens saltet ikke kan passere den anden vej. Derfor opstår der et højere tryk på saltvands-siden. Det er denne trykforskel, der udnyttes i et saltkraftværk.
Et sådant kraftværk placeres ved flodens udmunding, og man leder flodvandet forbi en beholder med en halvgennemtrængelig væg, hvor havets saltvand er på den anden side. Trykforskellen mellem de to sider kan blive flere bar (ato), og den er størst, hvis saltindholdet er højt (f.eks. i Middelhavet). Denne trykforskel kan drive en turbine, der trækker en el-generator.
I Norge bygges et mindre pilotanlæg, der skal vise, om systemet kan fungere i praksis.
Se artikel om det norske pilotanlæg, og hvor også kommentarer kan læses (2007).
Se artikelel fra Ingeniøren (2009).