Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Naturgas består hovedsagelig af metan (CH4), og det findes omtrent de samme steder som råolie, fordi de begge er dannet på steder, hvor organisk materiale (plankton m.v.) er sunket tilbunds på havbunden og senere blevet dækket af sand, kalk, m.v. Højt tryk i lang tid har langsomt dannet gas og olie, der ofte ligger i lommer med gassen øverst, så olie og nederst vand.
Af de kendte reserver har Rusland 23%, Iran 16% og Qatar 14%.
Det øvrige Europa ca. 10% og USA kun ca. 4%. – Dog betydeligt mere, når skifergas medregnes. Se Skifergas.
Derfor importerer Europa (snart også Danmark!) voksende mængder naturgas fra Rusland.
Naturgas benyttes til boligopvarmning, til elproduktion på kraftværker og i den kemiske industri.
Verdens samlede forbrug af naturgas udgør ca. 3000 mia. kubikmeter, som svarer til 2700 mio. ton olie. Eller ca. 25% af verdens energiforbrug.
Danmark har kun 0,03% af verdens gas-reserver. Produktionen, der har “toppet”, udgør ca. 8,4 mia. kubikmeter/år, hvoraf vi selv forbruger lidt mere end halvdelen. Resten eksporteres.