Atomkraft

1. oktober 2017 0

Kort fortalt ligner et almindeligt kernekraftværk et kul-kraftværk, hvor kedlen er erstattet af en reaktortank, der indeholder brændselselementer. De sidder i reaktoren i 3-5 år,…

Biogas

20. september 2016 0

Biomasse kan benyttes til fremstilling af biogas. Gylle, planterester, slagteri- og fiskeaffald og slam fra renseanlæg kan forgasses i store lukkede beholdere. Danske biogasanlæg bruger primært…

biomasse

12. september 2016 0

Biomasse er en fællesbetegnelse for alle de organiske energikilder, der benyttes bl.a. i Danmark: Affald fra husholdninger og industri, fra landbrug (halm og gylle), fra…

Bølgeenergi

1. oktober 2015 0

I lande med åbne kyststrækninger er der mulighed for at udnytte bølgernes energi til el-produktion. Det er gennem mere end 35 år forsøgt at bygge…

Fusions-energi

1. oktober 2015 0

"Fusion betyder "sammensmeltning", og fusions-energi kendes fra den proces, der skaber energien i Solens indre. Brint-kerner "presses" sammen ved cirka 15 millioner grader og højt…

Geotermisk energi

1. oktober 2015 0

De fleste ved, at der mange steder på Island kommer varmt vand op af jorden, og det udnyttes deroppe både til el-produktion, opvarmning af bl.a.…

Vindkraft

1. oktober 2015 0

Vindmøller har været benyttet i flere hundrede år. Først til at male korn til mel og pumpe vand. Nogle steder kunne møllen trække tærskeværk, roehakker…

IFR-reaktor

1. oktober 2015 0

IFR betyder Integral Fast Reactor. Den har en række fordele: 1. Hele processen foregår ved selve kraftværket, så der skal ikke transporteres radioaktive materialer. 2.…

Kul

1. oktober 2015 0

Der findes kul (stenkul) i forskellige kvaliteter. Dampkul bruges i kraftværker, der leverer el og evt. fjernvarme. Brændværdi ca. 25 GJ/ton. Kul består af 80-85%…