Om Danmark (2016): Danmarks energiforbrug i 2016 steg 4,0 pct. i forhold til 2015 og udgjorde 749 PJ. Stigningen skyldtes især, at det i gennemsnit var lidt koldere i 2016…

Atomkraft

1. oktober 2015 0

Kort fortalt ligner et almindeligt kernekraftværk et kul-kraftværk, hvor kedlen er erstattet af en reaktortank, der indeholder brændselselementer. De sidder i reaktoren i 3-5 år, hvor uran spaltes (fissionerer) til…

Biogas

1. oktober 2015 0

Biomasse kan benyttes til fremstilling af biogas. Gylle, planterester, slagteri- og fiskeaffald og slam fra renseanlæg kan forgasses i store lukkede beholdere. Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest-…

Bølgeenergi

1. oktober 2015 0

I lande med åbne kyststrækninger er der mulighed for at udnytte bølgernes energi til el-produktion. Det er gennem mere end 35 år forsøgt at bygge bølgeanlæg – mest modeller, men…

Fusions-energi

1. oktober 2015 0

“Fusion betyder “sammensmeltning”, og fusions-energi kendes fra den proces, der skaber energien i Solens indre. Brint-kerner “presses” sammen ved cirka 15 millioner grader og højt tryk og danner helium-kerner, hvorved…

Geotermisk energi

1. oktober 2015 0

De fleste ved, at der mange steder på Island kommer varmt vand op af jorden, og det udnyttes deroppe både til el-produktion, opvarmning af bl.a. Reykjavik og til svømmebade (Den…

Vindkraft

1. oktober 2015 0

Vindmøller har været benyttet i flere hundrede år. Først til at male korn til mel og pumpe vand. Nogle steder kunne møllen trække tærskeværk, roehakker m.v. på landet. Ordet vindkraft betyder, møllen…

IFR-reaktor

1. oktober 2015 0

IFR betyder Integral Fast Reactor. Den har en række fordele: 1. Hele processen foregår ved selve kraftværket, så der skal ikke transporteres radioaktive materialer. 2. Brændslet er metallisk uran, der…

Kul

1. oktober 2015 0

Der findes kul (stenkul) i forskellige kvaliteter. Dampkul bruges i kraftværker, der leverer el og evt. fjernvarme. Brændværdi ca. 25 GJ/ton. Kul består af 80-85% kulstof (= carbon, C), 8-10%…