Bertel Lohmann Andersen

Lic. scient. i fysik. Lektor, DTU

Formand

Redaktør af nyhedsbrevet KORT NYT

Holger Skjerning

Tidl. lektor i fysik, energi og klima. DIA/DTU

Næstformand

Redaktør af REO.dk​​

   

Morten Høeg

Akademi-ingeniør, stærkstrøm

Proxima

Jesper Ørsted

Ingeniør, plastindustrien

Peter Buch Guldager

Peter Buch Guldager 

Civ.ing. (E). DTU/Space

Kasserer

Erik Both

Civ.ing. (E) Lektor i fysik, DTU

Sekretær

Morten Sørensen

Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik)

Elsystemet og grøn omstilling

Lene Moseholt

Folkeskolelærer, dansk, historie og samfund

Søren Søndergaard

Civ. ing. (E) AAU

Peter Frank Wenzel

Dir. for Ørnereservatet v/Skagen

 

Poul Hansen

Folkeskolelærer, fysik

Chef-konsulent for REO


Kjeld Hillingsø

Generalløjtnant

Konsulent for REO