REO skriver tit debatindlæg om energi og klima.

Læs her: Ike Houmanns indlæg, sendt til Berlingske den 22/1-2024.

Læs her: Holger Skjernings kronik-forslag til dagbladet Politiken den 4/2-2024.

*** *** ***

Ike Houmanns indlæg sendt til Berlingske den 22/1-2024. – Den blev afvist af debat-redaktionen!
Atomkraft langt mere end bare strøm.
Når der tales om Atomkraft, forbinder mange det blot med elektrisk strøm.

Atomkraft kan føre til strøm, men udspringer af en mere grundlæggende
energikilde, der kan føre til mange typer nyttig CO2fri energi.

Begrebet atomkraft er derfor både en anden strømkilde, nemlig en stabil og
forudsigelig elektricitetsforsyning, men også mere end strøm, nemlig en varmekilde.

Atomkraft er en anden type elektrisk energi, fordi når talen falder på ”atomkraft og
derved på produktet strøm, fører det ofte til en forståelse af at elforsyningen er
uafhængig af hvordan det produceres. Altså at strøm fra atomkraft er det samme
som strøm fra store mængder vejrafhængige vindmøller og solceller.

Elektronerne er de samme, men forsyningen er ikke den samme, el produceret på
en stabil CO2fri varmekilde giver elforsyning 247 året rundt. Høj forsynings
sikkerhed og stabilitet er ideelt og øger strømmens værdi, men reducerer og
udjævner sjovt nok også din og min elpris.

Atomkraft til el er andet, netop fordi produktet har højere værdi, der skyldes at
stabilitet, forsyningssikkerhed og forudsigelighed, efterspørges af både udbydere og
kunder. Vel at mærke uden brug af akkumulatorer som batterier, gasturbiner eller
import. Nogen mener at CO2fri el fra atomkraft har højere værdi alene fordi naturen
ikke belastes unødvendigt Atomkraft fylder mangefold mindre i naturen. Andre
igen mener at en høj og stabil selvforsyningsgrad giver en sikkerhedspolitisk og
eksportøkonomisk fordel. Og andre igen fordi CO2fri atomkraft også kan erstatte
afbrænding af træ i fjernvarmen i Danmark og lave brint til det nye eksporteventyr.
Det bedste fra flere verdener til gavn for både velfærd og klima.

Atomkraft er mere fordi der produceres varme som udgangspunkt og el sekundært,
altså mere fordi klimamålene ikke alene er rettet mod elproduktion, men også
omfatter fjernvarmeproduktionen til husholdningerne, og procesvarme i industrien.

Kerneenergi som retteligt ligger til grund, leverer altså termisk energi udtaget som
lavtemperatur vand under 100 oC, kendt som fjernvarme, som middeltemperatur
damp på ca. 350 oC, kendt til brug via turbiner og generatorer for stabil strøm.
Kerneenergi i nyere reaktorer kan levere højtemperatur termisk energi udtaget som
9001000 oC varm gas til brug i procesindustri, brintproduktion og afsaltningsanlæg.
Det er mere fordi både el og fjernvarme produceres samtidigt, nøjagtigt som på
hidtidige kraftvarmeværker.
Atomkraftværker skal derfor ses som en energikilde med forskellige formål:
Kernekraftværk stabil elforsyning
Kernekraftvarmeværk stabil elforsyning og fjernvarme
Kernevarmeværk fjernvarme
KernvarmeværkHT procesvarme til industri, brint (SI), brint (PtX) og
afsaltning

Og atomkraftværker skal ses som en energi teknologi der stadig udvikles og fornys,
både de store over 600 MW og de små nye modulært opbyggede SMR under 300
MW. Samt de nyeste MSR, der leverer energien som flydende salt på 550 oC.

Atomkrafter mere end strøm og andet end vejrafhængig strøm.

Atomkraft giver muligheder for både velfærd og klima i Danmark.

Med de udfordringer som øget CO2 i atmosfæren giver, må alle midler tages i brug,
hvorfor holde en hel teknologi med så store fordele og som overalt har vist sit
værd og sikkerhed, ude af ligningen for at komme i mål med vores egne 2030 og
2050 klimamål?

DTU har netop oprettet Center for Nuclear Energy Technology, universiteterne
uddanner flere og flere kandidater med speciale i kernefysik. Mange lande, også de
små, har indset mulighederne og udbygger med atomkraft i forskellige størrelser og
typer.

Nu må politikerne i Danmark sidestille Atomkraft, retteligt kaldet Kerneenergi, med
de øvrige energikilder, noget et flertal i befolkningen siger ja tak til.

Ike Houmann Nielsen

Civiling. HD(A)
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Kronik, sendt til dagbladet Politiken den 4/2-2024. Den blev afvist af debat-redaktionen!

Overskrift:  Ny klimastrategi. Vi skal have kernekraft i Danmark!

Kronikken forklarer, at den danske klimaindsats er dyr og meget lidt effektiv. – Der nævnes, at en langh række lande nu satser på kernekraft, og forklares, hvor meget kernekraften allerede nu betyder – og vil betyde for afhjælpning af klimaproblemerne. – Tilsidst foreslås det, at Danmarkj også skal indføre kernekraft, hvis Klimalovens krav om CO2-neutralitet i 2050 skal opfyldes.

Forfatter: Holger Skjerning

Læs kronikken her: