Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Solvarme benyttes især til opvarmning af varmt brugsvand, men kan også supplere boligopvarmningen.
Princippet (fysikken) er enkel:
Den simpleste type består af en mat sort absorberplade bag et eller to lag glas. Pladen opvarmes af solens stråling (især af lyset). I pladen ligger en række rør med vand, som derved bliver opvarmet og cirkuleres (pumpes) til en vandtank, der fungerer som buffer. Pladens bagside er isoleret med mineraluld eller “Flamingo”, så varmen ikke tabes fra bagsiden.
En varmeveksler, der enten sidder i tanken eller ved siden af, opvarmer det varme brugsvand.
Der findes også rørformede solfangere, hvor solstrålerne spejles mod et mat sort rør, hvori vandet opvarmes.
Solvarme til boligopvarmning har det helt store problem, at solen varmer mest om sommeren, mens behovet for varme er størst om vinteren. Derfor kan alm. solfangeranlæg kun levere 20-30% af boligopvarmningen, mens man kan få dækket 70-100% af det varme brugsvand om sommeren.
I vandtanken placeres ofte et el-varmelegeme (el-pratron), som automatisk opvarmer vandet, når solen ikke leverer nok.
Hvor stor er ydelsen:
Solstrålingens energitæthed er ca. 900 W/m2 i direkte solskin målt vinkelret på strålingen, og en god absorber kan optage 75-80% af energien. Teoretisk kan man altså få ca. 700 W/m2, men da solen “bevæger sig” i løbet af dagen, fås i praksis 4-500 W/m2 i 6-8 timer, på solskinsdage.
Et solpanel på 4 m2 kan på denne måde opvarme ca. 250 liter brugsvand fra 10 til 50 grader på 6-8-timer. På gråvejrsdage væsentlig mindre.
Skal også en del af boligopvarmningen dækkes, kan 15-20 m2 solpaneler dække skønsmæssigt 20-25% af behovet i et velisoleret hus.
I Danmark findes ca 300.000 solvarmeanlæg, hvoraf langt de fleste kun opvarmer brugsvand.
Det skal også nævnes, at vi i Danmark har bygget nogle få “kollektive” solfangeranlæg til supplering af varmebehovet i byer eller bydele. Det første blev bygget på Ærø ved Marstal (først 8000 m2, nu 18.000 m2) og senere er flere kommet til.
Solvarme kan kombineres med varmepumpe. Se eksempel på dette nederst under varmepumper, eller klik her.