Links til andre hjemmesider og artikler om energi- og klima.

 

Vindmøller dræber mange store og små fugle. Læs artikel fra J-P den 13/2-21, hvor Peter Frank Wenzel fra Ørnereservatet i Bindslev i Vendsyssel fortæller om problemet, og at der er andre kilder til elproduktion, der ikke skader biodiversiten.  Læs artiklen 

Om atomkraft. Meget oplysende hjemmeside, der beskriver reaktortyper, brændsel, affald og sikkerhed. Og den indeholder en fyldig gennemgang af atomkraftdebatten fra 1975-85, bl.a. om radio og TV, hvor bl.a. REO klagede over ern række udsendelser og fik medhold i flere sager. Dengang havde vi Radiorådet, som behandlede alle klager og kunne pålægge redaktionerne at berigtige fejlagtige udsendelser. Se hjemmesiden

En norsk hjemmeside forklarer, hvorfor kernekraft er en del af løsningen på klimaproblemerne.

Verdens energiproduktion og forbrug. Olieselskabet BP har i mange år hvert år udsendt en fremragende oversigt over Verdens energi-situation: Den hedder:  “BP Statistical Review of World Energy”. Den nyeste udgave er fra 2021, men viser tal for 2020. Det er på en måde REO’s bibel, fordi den viser energi-data for de fleste lande. Olie, kul, naturgas, kernekraft, vandkraft og fornybar energi (VE).

Se oversigten

Nye, mindre reaktortyper er på vej! – I Danmark er der to grupper, der udvikler små, modulære reaktorer af størrelsesorden 50 MWe.

Seaborg Tecnologies startede i 2013, hvor en lille gruppe, ledet af Troels Schönfeldt, ville udvikle små thorium-reaktorer (SMR), der kan produceres centralt og køres/sejles til steder, hvor der er er brug for elektricitet. Flere moduler kan sammenbygges til større enheder. Thorium har en række fordele: større sikkerhed, mindre langlivet affald, større forekomster af thorium end uran, producerer ikke plutonium, m.m. Seaborg har dog senere valgt foreløbig at satse på uran i stedet. – Seaborg arbejder nu sammen med Sydkoreanske teknikere, og regner med at producere en prototype om få år og teste den i Sydkorea.    Se Seaborgs hjemmeside .

Copenhagen Atomics er den anden danske gruppe. Den ledes af Thomas Jam Pedersen. De arbejder også på at udvikle SMR-reaktorer, hvor udgangspunktet stadig er thorium. Se video om Copenhagen Atomics  

Se den danske elproduktion online! Dansk Vindmølleforening har en hjemmeside i samarbejde med EMD. Den viser i kurveform (grafer) den øjeblikkelige elproduktion fra kraftværker, vindmøller, solceller, import og eksport af el og markedsprisen. Og man kan vælge at se hele Danmark – eller øst og vest hver for sig. Desuden kan man vælge det ønskede antal dage og startdatoen.

Se el-produktionen lige nu    Øverst vælges område – og til højre vælges antal dage og startdato. Ryk curseren og få tal for alle parametrene.

Om atomkraft-debatten. En interessant og oplysende hjemmeside om atomkraft og om debatten gennem flere år. Den er udarbejdet af pensioneret civ. ing. Thorkil Søe. Den omtaler bl.a. de argumenter, som  Greenpeace fremfører imod kernekraft (atomkraft). Hjemmesiden hedder:  “Thorkils tanker”.   Se hjemmesiden

DR-TV om atomkraft. DR1 sendte i 2011 en meget populær programserie, “Viden om”. En af udsendelserne hed “Atomkraft i Danmark?”. Den beskrev den kommende finske EPR-reaktor, Olkiluoto 3.

Journalisten Line Friis Frederiksen besøgte byggeriet og fortalte om sikkerheden og hvordan affaldet deponeres. – Bjørn Bredahl fra Politiken anmeldte udsendelsen således: “Udsendelsen var ikke blot god, – den var “stjerne-god!”.- Udsendelsen kunne i nogle år ses på DR.dk og senere på Youtube: Men nu er vi henvist til Det Kgl. bibliotek, som desværre kræver login. – Vi arbejder på sagen.

Det kgl. biblioteks “Mediestream” har sendt os et link, men det kan kun ses af undervisningsinstitutioner! – Hvis en læser kan skaffe adgang, hører vi meget gerne om det! – Her er det nævnte link.

DR om atomkraft. Nogle år senere sendte DR en udsendelse om kernekraft, hvor samme Line Friis Frederiksen besøgte stifterne af Seaborg Tecnologies om starten på deres udvikling af SMR. Bagefter besøgte LFF Tjernobylværket og forklarede ……...Link til udsendelksen .

Morsom hjemmeside om atomkraft.  Den hedder: Jydsk Atomkraft – A/S! – Nogle universitetsstuderende i Aarhus har produceret en humoristisk hjemmeside, som på en ironisk måde oplyser om den atomkraft, vi IKKE har! – Oplysningerne kunne være næsten korrekte, hvis den danske energiplan fra 1976 var blevet opfyldt. – Den indeholdt bygning af ca. fire reaktorer, to på hver side af Storebælt?. – I stedet valgte vi som bekendt at fyre med kul i en lang årrække. Se hjemmesiden – og nyd den!

OPFINDELSE! – REO opfandt i 1996 en “atom-strøms-separator”, så folk selv kunne vælge, om strømmen i stikkontakterne skulle komme fra atomkraft eller kulkraft! – Den blev offentliggjort den 1. april 1996 i TV-avisen.og kommenteret af energiminister Svend Auken….. – og der var faktisk nogle, der troede på det. Opfinderen var redaktøren af REO.dk, og han har den stadig i skuffen! – Se indslaget under “Humor i debatten”