Biomasse

1. oktober 2015 0

Danmark producerer - som de fleste lande - en masse affald fra husholdninger og industri. Desuden producerer landbruget halm og andre plantedele, og skovbruget leverer…