REO: De mindre reaktorer (100-500 MW) kunne være en mulighed i Danmark, af to grunde: Dels er de lette at placere i elnettet i Danmark, fordi deres størrelse svarer til…

Mange forskere og debattører mener, at saltreaktorer kan blive fremtidens reaktorer, fordi de har en række fordele sammenlignet med konventionelle reaktorer. Det kan kort nævnes, at de kan “brænde” mere…

Ugeavisen Ingeniøren bringer 4.1.2012 en artikel om øget sikkerhed på kernekraftværkerne i Europa. Hovedkonklusionen er, at “EU’s 143 atomkraftværker generelt er i rigtig god stand og kan håndtere selv voldsomme…