Kort Nyt nr 89

3. september 2019 0

Ren Energioplysning, REO www.reo.dk, info@reo.dk KORT NYT 89, 3. september 2019 Stor svensk satsning på forskning i kernekraft Stiftelsen for Strategisk Forskning har udbudt 200 mio. skr. til forskning rettet…

REO: De mindre reaktorer (100-500 MW) kunne være en mulighed i Danmark, af to grunde: Dels er de lette at placere i elnettet i Danmark, fordi deres størrelse svarer til…