REO’s generalforsamling blev holdt den 22. august 2020 i Cepos’s lokaler. Den blev udskudt to gange fra 21. marts pga corona-situationen. Nogle af den gamle bestyrelses 9 ændringsforslag blev vedtaget.…

På grund af Conona-krisen har REO’s bestyrelse besluttet at udskyde årets generalforsamling til et tidspunkt hvor det er forsvarligt at mødes. Vi vil melde tidspunktet ud så snart der er mere…

Generalforsamling 2019

28. februar 2019 0

Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling i REO lørdag den 30. marts kl. 11. Generalforsamlingen afholdes i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby. Deltagelse kræver at man har betalt…