Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Vandkraft er langt den mest benyttede vedvarende energikilde.
Ialt dækker den 17% af verdens elforbrug eller ca. 7% af energiforbruget. Det er lidt mere end kernekraftværkerne leverer.
Desværre er det jo kun lande med bjerge og floder, der kan udnytte vandkraften, så Danmark må vælge andre løsninger.
Et vandkraftværk består af en opdæmmet flod/sø (vandreservoir), hvorfra vandet ledes gennem turbiner, der trækker el-generatorer.
Ca. 70 lande har store eller små vandkraftværker.
Størst kapacitet findes i Kina, Canada, Brazilien, USA, Rusland, Norge, Japan og Sverige.
Verdens største vandkraftværk er for nylig færdigbygget i Kina: “De tre slugters dæmning” opstemmer 32 km3 vand i Yangtse-floden, og 34 generatorer kan levere en effekt på op til 22,5 GW. El-produktionen vil i snit være 84 TWh/år, som er 2,5 gange DK`s årlige el-forbrug.
Enkelte steder benyttes vandkraft til at “gemme” overskuds-el.
Når f.eks. kernekraftværker eller vindmøller i nogle timer leverer mere el end der bruges, kan man pumpe vand op i reservoiret og udnytte det senere. – Der tabes dog 10-15% af energien ved processen, som derfor ikke er særlig udbredt. Det er dog mere økonomisk blot at skrue ned for vandkraften, når vindmøllerne leverer strøm. Så det er vand, man gemmer, ikke elektricitet!
Derfor er en kombination af vandkraft og vindkraft (teknisk set) gunstig, fordi et vandkraftværk kan “skrue op og ned” for effekten meget hurtigt og derved kompensere for vindmøllernes meget varierende ydelse.