Den amerikanske film "Pandoras Promis" blev vist i Imperial i november 2013. REO medvirkede i en debat efter forestillingen. Det er vistnok den eneste "positive"…

En række internationale strålingseksperter har skrevet et brev til Japans befolkning, som er blevet lagt på regeringens hjemmeside. De understreger, at den mulige virkning af…

Mange forskere og debattører mener, at saltreaktorer kan blive fremtidens reaktorer, fordi de har en række fordele sammenlignet med konventionelle reaktorer. Det kan kort nævnes,…

Ugeavisen Ingeniøren oplyser (20.3.2013): Kovending: Grønlandsk regering vil tillade minedrift efter uran. ​Der har længe været debat om evt. udvinding af mineraler (bl.a. sjældne jordarter…