Ritzau meddeler 7/7, at Japan nu fylder “radioaktive” brændselsstave i det store Sendai kernekraftværk i det sydlige Japan.

Kraftværket sættes efter planen i drift i august.

REO kommentar: Nye brændselselementer er ikke nævneværdigt radioaktive. Så Ritzau har “pyntet” lidt på nyheden! Brændslet bliver først radioaktivt, når reaktoren er startet, så kernespaltningerne er kommet i gang. Brugt brændsel fra reaktorer er særdeles radioaktivt og skal håndteres med stor omhu.​