Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Per Wimmer. Den grønne boble. Gyldendal 2014. Pris 300,- kr.

I oktober 2014 udkom bogen “Den grønne boble”. Forfatteren er finansmanden Per Wimmer.
Bogen beskriver levende og sagligt, hvordan den overdrevne satsning på vedvarende energi kan vise sig at være et kostbart vildskud. Med andre ord kan den grønne boble, som ikke mindst Danmark er på vej ind i, forventes at briste, fordi vedvarende energi dels er dyr, dels ikke kan leve op til de forsyningsmæssige krav, vi forlanger i et moderne samfund.
F.eks. leverer vindmøller masser af strøm, når det blæser, men ingenting i stille vejr. Og solceller leverer naturligvis kun strøm, når solen skinner.
Bogen advarer imod den nuværende politik, der tillægger alle grønne aktiviteter en nærmest religiøs aura – en indiskutabel kvalitet, der slet ikke kan begrundes sagligt. Når der så samtidig tilføres masser af kapital, så får man den omtalte boble, som før eller senere vil briste. PW advarer imod at poste kapital i teknologier, der ikke kan blive rentable, f.eks. bølgeenergi.
Bogen og forfatterens udmeldinger i flere radioprogramer fastslår, at der – globalt set – kun er tre tiltag, der virkelig batter noget:
1. Højere energieffektivitet og besparelser.
2. Flere A-kraftværker (kernekraft) i lande med politisk stabilitet.
3. Vandkraftværker i lande med bjerge og floder.
Om kernekraft forklarer PW, at frygten for ulykker og stråling kun kan reduceres ved mere udbredt viden om disse emner.