Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 89, 3. september 2019

Stor svensk satsning på forskning i kernekraft

Stiftelsen for Strategisk Forskning har udbudt 200 mio. skr. til forskning rettet mod FN’s Verdensmål for 2030. En fjerdedel går til ”Fremtidens kernekraft”. Programmet koncentrerer sig om fire områder: næste generations antibiotika, bioteknologi og planteforædling, brint og brændselsceller samt kernekraft. Kilde.

Fremskridt for SMR (small modular reactors)

Fremtidens kernereaktorer vil være så små, at de kan transporteres via vej og jernbane. Rolls-Royce er i gang med at projektere en reaktor, som er 4,5 m bred og under 5 m høj. Den vil blive produceret på en fabrik og transporteret til stedet, hvor kraftværket opføres. Denne udvikling betragtes med interesse i Australien, hvor 75% af elproduktionen sker med kul. Kilde.

Britisk regering: mest VE i 2050, men kernekraft kan ikke undværes

Det britiske erhvervsministerium vurderer, at størstedelen af elektriciteten i Storbritannien i 2050 vil komme fra sol og havvind. Men samtidig mener regeringen, at man ikke kan klare sig uden kernekraft. Styrbar produktion med lav udsendelse af CO2 har en afgørende betydning. Derfor arbejder man med en model, som kan mindske den økonomiske risiko for investorer, der investerer i kernekraft. Det spiller også en rolle, at det britiske elnet allerede nu er i en anstrengt situation: det sker hver måned, at frekvensen kommer under 49,6 Hz – grænsen er 49,5 Hz. Den 9. august i år faldt frekvensen til 48,88 Hz, hvilket medførte et elnedbrud, som ramte en million mennesker. Årsagen var et lynnedslag, der medførte udfald af et gas-fyret kraftværk på 684 MW. Det ville ikke i sig selv være et problem, men kort efter tabtes også ca. 500 MW decentral produktion og derefter 737 MW fra Hornsea havmøllepark, der ejes af Ørsted. Lufthavne, sygehuse og togdrift blev lammet. Kilde.

Advarsel fra tidligere chef for el-net

Ovenstående elnedbrud har fået fhv. chef for UK’s elnet, Colin Gibson, til – igen – at advare mod den voksende andel af sol og vind. Han siger, at eksisterende vindmøller og solpaneler måske burde kobles fra for at sikre nettets stabilitet. Kilde.

”Me-too” siger chef for Tysklands beredskab

Hvis man i UK bekymrer sig om forsyningssikkerhed for el, så kan Tysklands beredskabschef sige ”Me-too”! Han hedder Christoph Unger, og han advarede i et interview med avisen Die Welt om større sandsynlighed for katastrofer, herunder udfald af elnettet. Han peger på, at selv om tysk elforsyning er relativ sikker, så er net-myndigheden på det seneste nød til at gribe stadig hyppigere ind for at kompensere for svingninger i nettet. Kilde.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 3
. september. 2019/BLA