Thomas Grønlund Nielsen, formand REO har en kronik i Information. Han fortæller om hvordan Danmark er atomkraftens vugge, og hvordan det endte galt, helt imod fagkundskabens råd. Atomkraft, ja tak…

I 2013 udkom en bog: “Niels Bohr må vende sig i sin grav” Med undertitlen: “Om fornægtelsen af kernekraften”. Bogen fortæller, hvad kernekraft (=atomkraft) kan. Og tager udgangspunkt i, at…