Biomasse

1. oktober 2015 0

Danmark producerer – som de fleste lande – en masse affald fra husholdninger og industri. Desuden producerer landbruget halm og andre plantedele, og skovbruget leverer brænde og flis. Disse organiske…