Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO har opdateret foreningens mission og vision. Vi er entydigt tilhængere af atomkraft, for det er den energiform, der giver mest mening økonomisk og for et rent miljø og et godt klima. Vi vil være foreningen, der samler tilhængere af atomkraft og gør atomkraft til en vindersag i Danmark.

Fjenden er de fossile brændstoffer, og fokus skal være på at erstatte dem med en ren og stabil energikilde. Atomkraft er den energikilde.