Kort Nyt nr 105

18. januar 2021 0

Indhold:   Præsident Macron melder ud:  den nucleare sektor er vital!  –  Uheld på kernekraftværk i Finland  –  Reaktorkonceptet fra IFR genopstår  –  Japan har brug for kernekraft  –  Lukning af…

Kort Nyt nr 104

6. december 2020 0

Indhold:  Hvorfor vil alle politikere have vindkraft? – Hvad nu med kernekraften i USA? – Stor støtte til Seaborg Technologies .       .       .       . …

Energistyrelsens årlige statistik for 2019 kom meget sent i år: 4. november! Den viser, at energiforbruget i DK i 2019 faldt 4 % i forhold til 2018. Mindre kulforbrug, men…

Energy Supply oplyser 13/11-2020: Den kystnære havvindmøllepark, Omø Syd, max. 80 møller, ca. 300 MW, er sat på pause. Man vil undersøge anlæggets indflydelse på fuglelivet i Smålandsfarvandet! . .…

Kina og General Electric bygger stort kul-kraftværk i Dubai Det svenske KLIMASANS bringer 13/11-2020 en overraskende nyhed: Det är ett kraftverk med fyra block för 600 MW vardera, totalt 2.400…