Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 88, 12. august 2019

Danmark er afhængig af udlandet

På hosstående graf angiver den øverste, røde linje dansk elforbrugs middelværdi på knap 4.000 MW i 2018. Den vandrette, blå linje angiver middelværdien af dansk vindkraftproduktion på ca. 1.600 MW samme år. Vind- kraften dækker godt 40% af elforbruget på årsbasis. Men hvordan forholder det sig time for time i årets løb? Det vises af de 8.760 blå prikker, én for hver time i året 2018. En priks vandrette placering angiver den danske produktion af vindkraft på et bestemt tidspunkt. Den lodrette placering angiver udveksling af elektricitet med udlandet på samme tidspunkt – import med positive tal og eksport med negative tal. De fleste prikker er øverst til venstre, de færreste nederst til højre. Det er altså mere sandsynligt, at Danmark importerer strøm, end at vi eksporterer.

Inden december 2020 lukkes de to svenske reaktorer Ringhals 2 og Ringhals 1 (ca. 1700 MW). Det vil forringe Sveriges evne til at levere strøm til Danmark.

Se rapporten med et væld af detaljer på REO.

Mangel på elektricitet hæmmer svensk udvikling

Svensk kernekraft havde i 1998 en installeret kapacitet på 10.368 MW, som producerede 73,6 TWh årligt. Næste år vil kapaciteten af de resterende svenske kernekraftværker være 6.691 MW, et fald på 35% i løbet af to årtier. Tilvæksten i den installerede kapacitet af vindkraft fra 1998 til 2017 var 6.400 MW, hvilket ikke kan kompensere for den manglende kernekraft. Det skyldes, at kernekraften er styrbar, hvorimod vindkraften afhænger af vinden. Problemet med manglende kapacitet viser sig nu i Sverige. Medlem af regionsrådet i Uppsala len, Björn-Owe Björk (KD), skriver bl.a.: ”For nogen tid siden fik en batterifabrik [etablerings]afslag på grund af, at kapaciteten i elnettet ikke er tilstrækkeligt. Og fire partiers aftale om 48.000 nye boliger i Uppsala kan ikke gennemføres, medmindre elforsyningen sikres. For at opnå målet om en klimaneutral industri i 2045, som besluttet i Riksdagen, så må elforbruget vokse med næsten 30% og parallelt hermed vokser antallet af elbiler eksponentielt.”

Problemet skyldes dels en manglende udbygning af elnettet, dels manglende produktionen af stabil el.

Kilde.

”Vi arbejder hårdt på at få Sydvästlänken i gang”

Det sagde Svenska Kraftnät, SVK, den 8. juni 2019. To reaktorer i Barsebäck blev politisk lukket i 1999 og 2005. Den manglende kapacitet (2×600 MW) tænkes skaffet ved en forbindelse fra nord til syd i det mellemste Sverige (se kort i linket). Den består dels af en vekselspændingsforbindelse, dels af en jævnspændingsforbindelse fra Jönköping til Hurva i Skåne. Sidstnævnte er nu fire år forsinket grundet tekniske problemer. Det karakteriserer civiling. Sivert Göthlin som et ”… eksempel på politikernes svigt efter at de har påtaget sig større ansvar for den operationelle styring af elforsyningen…” Kilde.

 

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 12
. august 2019/BLA