Dette spørgsmål er blevet svært at besvare, fordi det afhænger meget af stedet og af hvem, der opfører værkerne. Det svenske ENERGIFORSK har i juni 2018 givet et svar på…

Mange tror, at man blot skal “lære” at gemme elektricitet fra vindmøller, når det blæser kraftigt – og bruge det, når det ikke blæser. Det korte svar er: Store mængder…