De fleste af Danmarks ca. 85.000 private solcelleanlæg fik fra 2018 eller 2019 ændret afregningen fra nettomålerordning til flexafregning. De fleste ligger i gruppe 6,…

Dette spørgsmål er blevet svært at besvare, fordi det afhænger meget af stedet og af hvem, der opfører værkerne. Det svenske ENERGIFORSK har i juni…