Kort Nyt 143

27. september 2023 0

Indhold:  Mange lande tænker på flydende kernekraft. - Polen satser på veluddannet personale til deres kernekraft. - Situationen i Niels Bohrs fædreland. - Reaktorer af…

De fleste af Danmarks ca. 85.000 private solcelleanlæg fik fra 2018 eller 2019 ændret afregningen fra nettomålerordning til flexafregning. De fleste ligger i gruppe 6,…