REO har helt fra starten i 1976 ønsket kernekraft i Danmark – og mere kernekraft i hele verden.

REO blev stiftet i 1976 af en kreds af borgere. Blandt stifterne var laboratoriemekaniker ved Helsefysik*, Risø, Per Brøns, civ. ing. Heinz Hansen, Risø, professor ved Institut for teoretisk fysik (senere Niels Bohr Institutet) Bent Elbek og hans hustru Eja Elbek, civ. ing. Jens Wested, overlæge Jacques Villaume, gårdejer Esben Larsen og lektor Christian Frahm.

REO, som indtil 2012 havde navnet Reel Energi Oplysning, blev skabt som en reaktion på, hvad man mente var fejlagtig information om kernekraft. Man mente, at det var vigtigt og nødvendigt at Danmark fik viden om kernekraft fra den gruppe i Danmark, der forskede i og beskæftigede sig med konsekvenserne af kernekraft. REOs formål var dengang at arbejde for indførelse af kernekraft i Danmark.- I 2023 ændrede vi igen navnet til Reel Energioplysning, da dette navn bedre beskriver vores aktivitet.

I de første mange år havde initiativet bred opbakning i store dele af samfundet, herunder fra industrien og andre dele af erhvervslivet, som ønskede at sikre en billig og sikker elforsyning på langt sigt. Desuden var der også bred politisk opbakning, idet det ikke kun var partierne til højre for midten, der gik ind for kernekraft. Socialdemokraterne fremsatte i 1976 Danmarks første samlede energiplan, og her indgik kernekraft som en vigtig del. Kernekraften indgik også i den energiplan Socialdemokratiet fremlagde i 1981, men et par år senere skiftede de holdning, og kernekraft var derefter ikke længere en del af deres politik.

I 1985 vedtog Folketinget, at kernekraft “på basis af den nuværende teknologi” ikke længere skulle være en del af Danmarks energiplanlægning. For forslaget stemte 79 (S, SF, VS, RV) og imod stemte 67 (V, K, CD og KF).

På grund af denne politiske beslutning, har indførelsen af kernekraft ikke været en reel mulighed i Danmark. REO’s opgave er nu at oplyse om både kernekraft og andre energikilder. I marts 2012 ændrede vi derfor navnet til Ren Energioplysning. Men som nævnt har vi i 2023 ændret det tilbage til Reel Energioplysning.

*Helsefysik er den del af fysikken, der omhandler de helbredsmæssige risici knyttet til ioniserende stråling.​