Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik).

Bliver du spurgt om en adgangskode, så skal du bruge 157548.

I 1990 producerede Sverige tre gange så meget CO2-fri elektrisk energi vha. kernekraft, som Danmark gjorde i 2021 vha. sol og vind – vel at mærke per indbygger! Hvordan nåede Sverige så langt, og hvordan skaffer Sverige sig kernekraftbrændsel? For at blive klogere på det, inviterer REO til et online-foredrag med fysiker Uffe Bergmann, der arbejder ved Westing-house i Sverige:

Onsdag den 24. august kl 19.30-21.00

Foredraget foregår på Zoom. Tilmelding til foredraget via https://forms.gle/Kj2oMsueKWdD3PU67.

REO, Ren EnergiOpysning, arrangerer mødet, men det er åbent for alle interesserede. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i foredraget, omend dele af foredraget vedr. brændsel vil blive lidt teknisk.

Om foredraget

Uffe Bergmann er ansat hos Westinghouse i Sverige. Her er han teknisk leder for udviklingen af brændsel til kernekraftværker. Han har en baggrund som forsker i eksperimentel kernefysik på Århus Universitet og CERN. I foredraget vil Uffe komme ind på bl.a.:

  • Hvilken rolle kernekraft har i Sverige i dag og forventes have i fremtiden.
  • Westinghouse’s rolle og historiske udvikling til en komplet leverandør af kernekraftteknologi.
  • Introduktion til brændselsfabriken i Västerås.
  • Udvikling af moderne brændselprodukter – motivation, designoptimering og fabrikation.
  • Brændselskredsløbet.
I 1990 producerede Sverige 3 gange så meget lav emissions elektrisk energi vha. kernekraft sammenlignet med dansk produktion vha. vind og sol i 2020. Også udbygningen gik mere end 3 gange så hurtig i Sverige.

Her kan du downloade en PDF-udgave af invitationen. Du er meget velkommen til at sprede invitationen. Foredraget er åbent for alle.