Biomasse

1. oktober 2015 0

Danmark producerer - som de fleste lande - en masse affald fra husholdninger og industri. Desuden producerer landbruget halm og andre plantedele, og skovbruget leverer…

Bølgeenergi

1. oktober 2015 0

I lande med åbne kyststrækninger er der mulighed for at udnytte bølgernes energi til el-produktion. Det er gennem mere end 35 år forsøgt at bygge…

Fusions-energi

1. oktober 2015 0

"Fusion betyder "sammensmeltning", og fusions-energi kendes fra den proces, der skaber energien i Solens indre. Brint-kerner "presses" sammen ved cirka 15 millioner grader og højt…

World Nuclear News fortæller at Strålsäkerhetsmyndigheten har lavet en positiv evaluering af ansøgningen om at bygge et svensk slutdepot til brugt atombrændsel i Forsmark. Ansøgningen blev…

De varierende energikilder kan ikke levere elektricitet døgnet rundt, året rundt! Men det blæser atomkraftmodstanderne højt og flot på, idet de snakker om energiproduktion på…

Ritzau meddeler 7/7, at Japan nu fylder "radioaktive" brændselsstave i det store Sendai kernekraftværk i det sydlige Japan. Kraftværket sættes efter planen i drift i…