Kort Nyt nr 122

24. april 2022 0

Indhold:  Tjekkiet gør plads til SMR ved Temelin.  Mere kernekraft i Storbritannien.  Estland på vej mod kernekraft.  Polen indfører kernekraft.  Danmark investerer 210 mia kr…

Kort Nyt nr 121

24. marts 2022 0

Indhold:  Stop for russisk kernebrændsel i svenske reaktorer. - Finland genovervejer planer om russiske reaktorer. - Flere lande i Østeuropa er i klemme med nukleare…

I forbindelse med REO's generalforsamling har medlemmer og andre interesserede mulighed for at deltage i et foredrag om Risø. Civilingeniørparret Bente og Kurt Lauridsen, som…

Kort Nyt nr 120

25. februar 2022 0

Indhold:  Taksonomien - hvad blev det til? - Opdateringer fra USA. - Afslutningen på Hollands gaseventyr nærmer sig. - Test af system til 100 %…