I lande med åbne kyststrækninger er der mulighed for at udnytte bølgernes energi til el-produktion.
Det er gennem mere end 35 år forsøgt at bygge bølgeanlæg – mest modeller, men enkelte i fuld skala.
REO har ikke speciel ekspertise vedr. bølgenergi, men henviser interesserede til en artikel på Videnskab.dk, hvor der gøres status for dansk bølgenergi.​

Læs status (december 2016) for bølgeenergi her.

Den viser et meget stort antal forskellige “mekanismer”, der er afprøvet forskellige steder i verden, og giver bud på den fremtidige udvikling og prisen for strømmen.
Vær dog opmærksom på, at planchernes vurdering af vedvarende energi generelt er særdeles optimistisk.

Et eksempel på et stort bølgeenergi-projekt, der blev planlagt i 2012.

Ugeavisen Ingeniøren beskrev 4. maj 2012 et meget stort bølgekraft-anlæg (Verdens største), der bygges 10 km fra den svenske vestkyst (ud for Kungshamn), der hvor bølger fra Nordsøen og Skagerak ruller ind mod kysten.
420 absorbere (flydere) fastgøres med wirer til 420 “generatorhuse” på havbunden. Når flyderne løftes op og ned af bølgerne, leverer generatorerne strøm, der føres til land gennem et 15 km langt kabel. Anlægget skulle være færdigt i 2015, pris tæt på 200 mio kr.

Se projektet her.

Lige nu (marts 2018) ved vi kun, at der opstod problemer, så færdiggørelsen blev udskudt.

REO’s erfaring viser, at det er yderst krævende at bygge bølgeenergi-anlæg. Og vores “kvalificerede vurdering” er, at de næppe nogensinde bliver stabile og rentable!
I juni 2012 udarbejdede “Partnerskabet for bølgeenergi” en rapport til daværende energiminister Martin Lidegaard. Se her. Den viste, at bølgeenergi kan levere 15% af DK’s strømforbrug (vistnok i 2050?). – REO har ikke ekspertise vedr. bølge-energi, så vi kan ikke vurdere rapportens oplysninger, men resultatet lyder særdeles optimistisk!