Brænde benyttes i alle lande til produktion af varme – og i udviklingslande også til tilberedning af mad.
I Danmark skønnes brændeovne at levere 5-6% af energien, og da brænde er næsten CO2-neutralt *), reducerer de det danske CO2-udslip ca. 6%. – Omtrent det samme som vores 6000 vindmøller!
Globalt kendes brændes betydning ikke, da kun få lande udarbejder statistik for “de primitive” energikilder.
Desværre giver brændeovne mange steder røggener, og Det økologiske Råd (DØR) har foreslået afgifter på brændeovne: 8000 kr om året, dog kun 4000 kr for “svanemærkede” ovne. Forslaget blev ikke vedtaget!
Dog skal det nævnes, at DØR er en privat “forening”, som kan tænkes at være afhængig af dem, der støtter dem.
Filtre er (os bekendt) under udvikling, men kan endnu ikke købes, og prisen kendes ikke.
*) Dansk brænde er CO2-neutralt – bortset fra forarbejdning og transport. – Se en grundig forklaring under FAQ.