Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik).

Kina og Rusland har succes med reaktorer opfundet i Tyskland og USA, herunder thorium-baseret smeltet salt reaktor og en ny “breeder” reaktor, der har en 60 gange bedre udnyttelse af uran som brændstof sammenlignet med andre typer reaktorer. Derudover kigger Kort Nyt på vindkraft i Tyskland, som om kort tid nedlukker de sidste 6 kernekraft-reaktorer.

Se nyhedsbrevet  Kort Nyt nr. 114.