Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ingeniøren meddeler 5.10.2021, at Japans kommende regering nu vil genstarte et større antal reaktorer, som blev stoppet efter Fukushima-ulykken i 2011. Den nye premierminister, Fumio Kishida, kan ifølge avisen “Japan Times” komme under pres for at satse mere på atomkraft, og flere magtfulde politikere i hans parti agiterer både for at genstarte de gamle reaktorer og bygge nye. Japans planer om at reducere sit CO2-udslip med 80 % i 2050 vil ifølge IEAs seneste evaluering af Japans energipolitik kræve, at 21 af de nedlukkede reaktorer bliver genstartet frem mod 2030. – Allerede i 2019 havde Japan genstartet 9 af i alt 42 reaktorer.

Desuden lægger strategien op til, at der skal udvikles et nyt design for små modulære reaktorer (SMR) med forbedret passiv sikkerhed. Designet skal være godkendt i 2030.

Figuren viser, at kun ca. 15% af Japans energi nu kommer fra CO2-neutrale kilder, mens 85% kommer fra kul, olie og naturgas.

Læs artiklen i Ingeniøren.