Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 94, 4. februar 2020

Østrig havde ikke held med at vende nabolande imod kernekraft

Den 16. januar 2020 mødtes kansler Sebastian Kurz med ledere fra de fire Visegrad lande, Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet. Blandt mødets mange emner var også EU’s nye Just Transition Mechanism, JTM, som allokerer 100 mia. € til EU’s grønne omstilling. JTM udelukker kernekraft, som leverer over halvdelen af EU’s lav-CO2 elektricitet. På dansk hedder JTM ”mekanismen for en retfærdig omstilling”. Kurz sagde, at det var vigtigt for Østrig, at kernekraft ikke kan modtage støtte. Andre deltagere kunne henvise til, at hvert medlemsland selv bestemmer sit valg af energikilder i henhold til Lissabontraktaten. Forhistorie:

Den 5. november 1978 besluttede Østrig ved en folkeafstemning, at landets første kernekraftværk ikke skulle sættes i drift. Nejstemmerne udgjorde 50,47% af de afgivne stemmer. Med en stemmedeltagelse på 64% betød det, at 29.469 stemmer var afgørende. I december samme år bestemte en lov, at kernekraft ikke kunne indføres uden en folkeafstemning. Denne blev i 1999 strammet op ved en ændring af forfatningen, hvorefter energiproduktion ved kernespaltning er forbudt. En lov fra 2015 forbyder import af strøm fra kernekraft. Østrig får 60% af sin el fra vandkraft og 25% fra fossile kraftværker. Kilde.

To nye reaktorer i Bulgarien?

I 1981 blev lokaliteten Belene i det nordlige Bulgarien godkendt til at huse landets andet kernekraftværk. Reaktorerne skulle være af den russiske type VVER, som landet har gode erfaringer med fra kraftværket ved Kozloduy. I løbet af 1980’erne blev næsten halvdelen af byggeriet på første reaktor udført og 80% af udstyret blev leveret. Men efter 1990 blev projektet opgivet af mangel på investorer. Efter flere beslutninger frem og tilbage ser det nu ud til, at der vil blive opført to reaktorer af typen VVER-1000. Flere selskaber fra Rusland, Kina, Sydkorea, Frankrig og USA er indbudt til at være med. De forventes i slutningen af januar i år at komme med bindende tilbud. Wikipedia og WNN.

 

 

Små modulære reaktorer på elnettet i 2029 i UK

Rolls-Royce er klar med små modulære reaktorer, SMR, inden udgangen af dette årti. I mange tilfælde står SMR for mindre, nyudviklede reaktorer. Men Rolls-Royce og dets partnere vil benytte kendt teknologi, hvor det komplette anlæg nytænkes ud fra hensyn til pris og sikkerhed. Det menes, at en reaktor på ca. 400 MW vil kunne levere el til en pris af 60 £/MWh, svarende til 53 øre/kWh. Briterne forventer, at projektet vil kunne skaffe 40.000 arbejdspladser, herunder flere i gamle industriområder. Nogle af de første reaktorer vil kunne opføres på steder, hvor der har været kernekraft i årtier, og hvor der nu findes nedlagte anlæg. Det vil være fordelagtigt, idet elnettet i et vist omfang allerede findes. Kilde.

 

Ingen løsning på affaldsproblemet – altså vindkraftens

I den amerikanske stat Wyoming er 50.000 ton vinger fra udfasede vindmøller deponeret på en losseplads. De er for store og for solide til, at de kan knuses inden deponering. Mængden af den slags affald vil vokse stærkt i de kommende årtier, både i USA og i Europa. Kilde.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 4
. februar 2020/BLA