Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO bliver tit spurgt: Hvor mange lande benytter kernekraft? – Hvilke lande har flest værker, og hvor stor en del af elforbruget dækkes i disse lande?

Alle tre spørgsmål bliver besvaret på hjemmesiden “24Tech.dk”. – Læg især mærke til oversigten over de 15 lande, der har mest kernekraft.

NB! – Der ses to tabeller over lande med kernekraft. Den første viser blot fordelingen af kernekraftværker og disses andel af “verdens kernekraft”. Den sidste tabel viser “top-15” af lande med kernekraft, listet efter kernekraftens andel af elproduktionen. Frankrig ligger i top og henter 70,6 % af strømmen fra kernekraft.

Læs artiklen her