Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Et medlem af REO’s bestyrelse, civilingeniør HD(A) Ike Houmann Nielsen, har udarbejdet to svar på dette meget aktuelle spørgsmål:

Først helt teknisk:  Kernekraften leverer CO2-fri elektricitet og er derfor – stort set – klimaneutral. – Kernekraftens brændsel er især uran, der gennemløber en cyklus (brændselskredsløbet) i og udenfor reaktoren. Det forklares, hvor meget energi, der produceres af 1 kg uran – og hvor meget affald, der dannes. – Der er mange reaktortyper, som overordnet kan opdeles i “Generation I, II, III og IIII” -reaktorer, som har voksende kompleksitet, størrelse og sikkerhed.

Læs om kernekraft og brændselskredsløbet.

Dernæst om Danmarks energipolitik:  Om regeringens forsyningspolitik på el-området. – Om at de fossile brændsler (olie, kul og naturgas) har været basis for næsten to århundreders udvikling og velstand i det meste af verden. – Om at især Danmarks kraftværker og kraftvarmeværker delvis er blevet erstattet af de såkaldte “vedvarende energier” (især vindkraft, solceller og biobrændsler). Om voksende stabilitetsproblemer i elnettet, når konventionelle kraftværker nedlægges. – Om at elforbruget vokser, mens elnettet ikke udbygges i samme takt. – Om at elproduktionen i årtier fulgte elforbruget, mens vi nærmer os det modsatte: forbruget skal i højere grad følge den varierende el-produktion fra sol og vind. –  Om at sol og vind ikke leverer fjernvarme, som der nu er voksende behov for. – Til sidst nævnes en række problemer, der bedst løses ved brug af kernekraft.

Læs om Regeringens forsyningspolitik på elkraft-området.

Fotoet viser det svenske Barsebäckværket, der leverede CO2-fri strøm indtil 2005.

En norsk hjemmeside forklarer, hvorfor kernekraft er en del af løsningen på klimaproblemerne.