Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 91, 4. november 2019

Efterforskning efter olie og gas i Indien

Ifølge olieminister Dharmendra Pradhan vil Indien investere 118 mia. dollars i efterforskning af olie og gas samt etablering af naturgasinfrastruktur i de næste par år. Det sker som en forberedelse til at opfylde behovene i en hurtigt voksende økonomi. Kilde.

Norsk vindkraft i modvind

I foråret kom den norske regering med et forslag til en national ramme for vindkraft på land. Forslaget var udarbejdet af Olie- og energidepartementet. Forslaget bestod af to dele: et opdateret grundlag om virkningerne af vindkraft, og et kort over de 13 områder, som er bedst egnede for vindkraftudbygning i Norge. Ved høringsfristens udløb den 1. oktober, var der indkommet over 5000 høringssvar. Af de 56 kommuner, der havde svaret, sagde 49 klart nej til vindturbiner, mens tre var skeptiske. Planen blev derefter skrinlagt. Kilde.

Ny kernekraft i Frankrig

Frankrigs nyeste reaktor, Civaux-2, gik i kommerciel drift i april 2002, og én reaktor er under bygning. Men nu forbereder regeringen opførelsen af 6 nye reaktorer på 3 lokaliteter. Det afspejler, at landet frem til 2030 vil lukke omkring 15 ældre reaktorer, idet den tidligere socialistiske regering besluttede, at andelen af el fra kernekraft skal sænkes fra ca. 75% til ca. 50% inden 2025, hvilket senere er skubbet til 2035. De nye reak- torer vil være af typen EPR (European Pressurized Rector), som er udviklet i Frankrig på grundlag af erfa- ringer med de eksisterende 58 reaktorer. De første to EPR på hver 1750 MW er i drift i Kina, og to er på vej i Europa. Kilde 1, Kilde 2.

IEA chef understreger kernekraftens betydning på møde med USA og EU

Fatih Birol er direktør for Det Internationale Energiagentur, IEA. På et møde om SMR (Small Modular Reactors), med deltagelse fra USA og EU, fremhævede han to strategiske grunde til kernekraftens fortsatte betydning: forsyningssikkerhed og reduktion af udslip af klimagasser. Han sagde bl.a.: ”Det bekymrer mig, at der er en stadig voksende afstand mellem på den ene side politiske erklæringer, mål, rapporter og så videre, og på den anden side det, der sker i det virkelige liv.” (Hele artiklen er værd at læse!). Kilde.

IEA chef understreger havvinds potentiale

Havvind leverer på nuværende tidspunkt 0,3% af en globale elproduktion, men dens potentiale er enormt”. Det udtaler Fatih Birol i forbindelse med lanceringen af den første store rapport om havvind fra en global synsvinkel. Lanceringen fandt sted i København. Kilde 1. Kilde 2.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 4
. november 2019/BLA