Ugeavisen Ingeniøren oplyser (20.3.2013): Kovending: Grønlandsk regering vil tillade minedrift efter uran. ​Der har længe været debat om evt. udvinding af mineraler (bl.a. sjældne jordarter…

REO's konsulent, Søren Kjærsgaard, har i februar 2013 udarbejdet en grundig beskrivelse og status for DONG's demonstrationsanlæg, Inbicon, ved Kalundborg. Det er et 2. generations…

Mange energifolk (også i Dannmark) går kraftigt ind for Thorium-reaktorer. De har en række fordele, og mange mener, at de hurtigt kan udvikles til kommerciel…

Skifergas I Danmark

20. oktober 2012 0

Skal Danmark have skifergas? Frederiksborg Amts Avis bragte 8/11 en advarsel imod udvinding af skifergas i Danmark. En læser (fra Nordjylland!) benytter en fransk afgørelse…

Kernekraft på DR2

19. august 2012 0

Lyt til fremragende program på DR2 (se nederst) DR2's "Viden om" genudsendte 22.8. udsendelsen "Atomkraft i Danmark?" Line Friis besøgte i 2010 det store kernekraftværk,…

Depot for risø-affald

20. juli 2012 0

Der er p.t. en livlig debat om placeringen af det radioaktive affald fra Risø. Det drejer sig om en meget begrænset mængde affald, dels fra…

I de seneste årtier er flere kernekraftværker i Europa blevet lukket af politiske grunde. Ingen har hidtil interesseret sig for, hvad denne politik har kostet…

En af de største udfordringer kernekraftindustrien står overfor, er hele affaldsproblematikken. - Men er det brugte brændsel affald eller en ressource? Det har været diskuteret…