Danmark producerer – som de fleste lande – en masse affald fra husholdninger og industri. Desuden producerer landbruget halm og andre plantedele, og skovbruget leverer brænde og flis.
Disse organiske stoffer kaldes tilsammen for biomasse.
Brændværdien for den samlede mængde biomasse i DK udgør 165 PJ/år, som svarer til 19% af det danske energiforbrug. Men en del skal bruges til dyrefoder og strøelse ved dyrene.
Heraf bidrager affald med: 30 PJ, brænde og flis: 35 PJ, halm: 20 PJ.
Desuden udnyttes en del til biogas, ca. 9 PJ.
Tallene er alle omtrentlige, da især mængden af brænde ikke kendes præcist. Mindst to firmaer (bl.a. DONG/Ørsted) arbejder med at producere bio-etanol på såkaldte 2. generations-anlæg, der udnytter affald (ikke fødevarer som majs og korn).

Det bemærkes, at “grønne politikere” kappes om at fortælle, at biomassen kan bruges til biogas, bio-etanol og som brændsel i kraftvarmeværker, og faktisk skal en del benyttes helt naturligt til føde og strøelse hos vore husdyr! – Og da disse ønsker ikke er koordinerede, så ved vi ikke, hvilke løsninger der vælges! Vi importerer allerede nu en (voksende) mængde træpiller, ca. 3 mio ton/år, til vore kraftværker, og hvis biomasse skal dække mere end 15-20% af energiforbruget, skal der importeres biomasse, – især træpiller og flis. Om dette og meget mere kan du læse i følgende link: