Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO er stort set enig i denne udmelding. Og bortset fra CCS, er det jo præcis, hvad vi har påstået – og foreslået – i mange år.

CCS betyder “opsamling og deponering af CO2” fra kraftværker.
Det er naturligvis en mulighed, men den er kun er afprøvet i meget lille målestok . og metoden er ret dyr og energikrævende.

Når REO er imod denne metode, er det fordi det kræver bygning af meget store og dyre anlæg, der skal bygges sammen med kraftværkerne. Og den energimængde, der kræves til de kemiske processer og til at pumpe CO2 ned i undergrunden, skønnes at øge energiforbruget med ca. 40%.
Kernekraft er derfor både en billigere og mere effektiv måde at få elektricitet på, end kul + CCS.