REO har længe påvist, at Danmark er nødt til at eksportere en stor del af vindmøllestrømmen, når det blæser kraftigt, – og at overskud af vindmøllestrøm som oftest presser markedsprisen ned, så vi eksporterer strømmen billigt. Og når det dagen efter næsten ikke blæser, importerer vi i snit strøm til en højere pris.
Resultat: det øger elprisen af to grunde: dels fordi vindmøllestrøm er dyr at producere, men også på grund af tabet ved køb og salg til udlandet.
Det betyder, at elprisen vokser, når vi bygger flere vindmøller. Og det betales som en PSO-afgift på elregningen.
Undersøgelsen er udført for Vestdanmark (Jylland og Fyn), men gælder med små forskelle for hele landet.

Læs artiklen her