Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Batterierne tilkobles elnettet for at sikre elforsyningen, når f.eks. vindmøllerne stopper – enten ved fejl eller hvis en storm stopper dem af sikkerhedsmæssige grunde.

Billedet viser et stort anlæg (Victorian Big Batter) ved Melbourne i Australien, hvor der i juli 2021 udbrød brand i to af enhederne. Branden blev slukket efter tre døgn.

Når anlægget er færdigt, kan det lagre 450 MWh i 210 store batteripakker (Tesla Megapacks). – Det svarer til Danmarks elforbrug i 7 – 9 minutter. Men batteriet kan næppe levere så stor effekt (ca. 4 GW), Den maksimale effekt kender vi ikke, men prisen er 7,4 mia danske kroner!

Læs artikel i Ingeniøren om store batterier i Australien og andre steder

Sydaustralien oplevede i 2016 et pludseligt svigt i strømforsyningen, da områdets mange vindmøller pludselig stoppede pga en storm. Det var en katastrofe!

Siden har landsdelen investeret i en række dieselgeneratorer og store batterier, der kan redde situationen ved senere vindmøllesvigt.

Læs hos Danskenergi.dk om el-black-out i Sydaustralien i oktober 2016

Det problem har vi ikke i Danmark, for vi stoler på, at vore nabolande altid kan og vil levere strøm, når vores vindmøller ikke yder tilstrækkelig effekt. Det oplever vi 80 – 100 dage hvert år.