Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO tilbyder et besøg og et foredrag, hvor der bliver fortalt om energi, stråling og kernekraft.
Foredragets formål er dels at forsøge at mindske den frygt, der er omkring stråling fra radioaktive stoffer, dels at orientere om kernekraftens muligheder i fremtidens bæredygtige energiforsyning.
Foredraget kan bestilles af grund-, efter- og højskoler. Af gymnasier, vælgerforeninger, loger, journalistuddannelsesinstitutioner og mange andre.
Det nærmere indhold og niveau aftales mellem rekvirenten og Erik Both, der kan kontaktes på erik@both.dk. Indtil videre tilbydes foredraget kun i Region Hovedstaden, Aarhus-området og den nordlige del af Region Sjælland. Foredraget er gratis.
.