Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 85, 4. april 2019

Politikere fra det svenske miljøparti ændrer syn på atomkraft

I anledning af 8 årsdagen for jordskælv, tsunami og reaktorulykke i Fukushima den 11. marts skrev Bodil Valero, medlem af EP for Miljøpartiet, et indlæg imod atomkraft. Dagen efter svarede fire af hendes parti- fæller med et indlæg, som forsvarer atomkraften:

  • Vandkraft og biobrændstoffer er økologiske katastrofer. Fri floder er vigtige for at opretholde den vilde laks, perlemusling og ål. Skove, småskala landskabselementer og landbrug med lav intensitet er vigtige for at opretholde biodiversiteten og forhindre den sjette masseudslettelse.
  • Al energiproduktion er farlig. Der er ingen ren elektricitet, men vindkraft og atomkraft tilhører dem med den laveste klimapåvirkning og det laveste antal dødsfald pr. produceret energienhed. Der er ingen ren kraft, og begrebet ”vedvarende” (svensk ”fornybar”, red) er vildledende og skal udfases.
  • Sverige har brug for stabil elektricitet til overgangen. God adgang til elektricitet er blandt andet nødvendigt for at ændre bilparken (Uppsala mangler effekt til at køre flere elbusser) og for at ændre opvarmning fra træ og flis til varmepumper. Kilde.

IEA’s Global Energy & CO2 Status Report

Det går den forkerte vej med det globale udslip af CO2. Det fremgår af Det Internationale Energiagentur, IEA’s status, som udkom den 27. marts. Den viser, at udslippet i 2018 steg med 1,7%, hvilket hænger sammen med stigningen i energi- forbruget på 2,3%. Hosstående tabel viser, at denne vækst var størst for sol og vind (”Other renewables”, red), som voksede med 14%. Det bringer disse energikilders andel af det samlede forbrug op på 2% (sidste kolonne). Den største vækst var for gas (4,6%), mens atomkraft voksede 3,3%. Det skyldes ifølge IEA genstart af 4 reaktorer i Japan efter Fuku- shima i 2011, samt nye reaktorer i Kina. (To reaktorer i Vesten blev lukket i 2018, red). Fossile brændsler stod i 2018 for 80% af det samlede forbrug. IEA’s rapport blev omtalt i P1’s orientering den 27. marts. IEA.org, DR Orientering.

Fremtidens atomkraft bliver mere fleksibel

De store mængder af varierende elproduktion i fremtidens elnet øger behovet for styrbar kraft, som kan sættes ind ved svag vind og mørke. I øjeblikket er det vandkraften, som i Norden kan reguleres med kort varsel. Men andre lande, som ikke er så begunstiget med megen vandkraft, vil få behov for styrbar kraft, som næppe i sin helhed kan leveres af biomasse. Emnet har været drøftet på det svenske Energiforsk’s årlige konference i januar. I Tyskland finder der hurtigere strømforandringer sted, hvilket betyder at atom- kraftværkernes fleksibilitet er automatiseret (i fire blokke). Der må udføres op til 100 store produktions- ændringer hver dag, i modsætning til i Frankrig, hvor der typisk udføres to større effektændringer hver dag, ifølge Tatiana Salnikova, Framatome. Læs mere i linket!

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger.
4. april. 2019/BLA