Til Politikens “fem dedikerede journalister”!

Vedr. Politikens tilbud, den 18.11.2018, om “afslørende journalistisk dybdeboring” i et vigtigt
emne.

Jeg har (på REO’s vegne) længe søgt efter journalister, der vil afdække den rette sammenhæng
mellem Danmarks intensioner på energi- og klimaområdet … og de “tiltag”, der er gennemført og
tænkes gennemført.

Politiken har kørt en fremragende klimakampagne næsten hele 2018, men det har ikke ændret på
noget som helst!

Eksempler:
Den 12/5 bragte Politiken 301 forskeres opråb på forsiden med de vistnok største typer nogensinde:
“301 forskere slår alarm: Danskerne er blandt de største klimasyndere, og vores politikere gør for
lidt…..”
Den 23/5 skrev I om Seaborg Technologies, der udvikler en dansk thorium-reaktor. Det er
fremragende, men politikerne støtter det ikke!
Den 4/6 skrev I på forsiden: “Danmark har forladt klimaeliten”. – Det er flere og flere enige om!
Desuden bragte I en række andre afslørende artikler, men I tog ikke fat om nældens rod – og
afslørede, at der slet ikke er sammenhæng i politikken.
Der var meget få – eller ingen – politikere, der reagerede på jeres artikler! – Kun ministeren
forsikrede, at vi arbejder målrettet på “den grønne omstilling” og lever op til vore intensioner om at
være fossilfri i 2050. – Politikerne ved ikke, at det er tæt på umuligt at opfylde! – Efter ca. 40 års
anstrengelser kommer (2017) 63 % af energien i Danmark fra kul, olie og gas, mens vind og sol
leverede 11,5 % og biomasse 20,5 % – Afslørende, når vi især ”satser” på vindkraft!
NB! – Tallene er lidt usikre, da der nu kun er kommet foreløbige tal for 2017.

Jeg vil her skrive en række stikord og sandheder, som kan bruges som inspiration for journalisterne.

1. Vindmøller leverer stort set ikke strøm de ca. 100 dage hvert år, hvor det næsten ikke blæser.
Det ved politikerne ikke!

2. De ca. 6000 vindmøller, vi nu har, leverer det dobbelte af forbruget i kraftig blæst, men så lidt i
stille vejr, at vi nu importerer halvdelen af forbruget. Det ved politikerne ikke.

3. Vores 90.000 solcelleanlæg leverer kun strøm 12-15 % af tiden (intet morgen, aften og om
natten – og næsten ingenting i gråvejr. Det ved politikerne ikke.

4. Der foreslås etableret tre store havvindmølleparker om nogle år. Men de leverer heller ikke
strøm de nævnte 100 dage hvert år.

5. Den påståede reduktion (33 %) af CO2-emissionen fra Danmark er ”fake news! – For ca. 1/3 af
reduktionen skyldes, at vi siden 1990 har mangedoblet importen af varer fra især Kina. Desuden er
mange virksomhedet flyttet til udlandet. Det betyder, at CO2-emissionen blot er flyttet ud af landet
og ud af statistikken! Det har bl.a. Frede Vestergaard fra Weekendavisen afsløret.

6. Der skal være 1 million elbiler i 2030! – Det kræver, at der sælges 85 gange flere elbiler hvert år
– end nu. Det skrev jeg i Politiken den 3.11.2018. Ingen reaktion!

7. Globalt: Der er kun to store energikilder i verden, der leverer stabil og CO2-fri energi. Det er
vandkraft og kernekraft. Desuden kan biomasse i de fleste lande (også Danmark) supplere med ca.
20 % af energien, næsten CO2-frit. Det ved mange politikere ikke!

8. De kommende datacentre vil øge det danske elforbrug med ca. 7,5 TWh i 2030. Det er en
forøgelse på 23 %. Det er ikke med i el-planlægningen! Datacentrene bruger strøm hele døgnet, alle
365 dage om året. Det kan derfor ikke dækkes af flere vindmøller. Det ved politikerne ikke.
I Danmark har vi Energinet til at sørge for stabil elforsyning året rundt. Det sikrer de nu ved at
importere strøm, når det ikke blæser, – og sælge strøm, når det blæser kraftigt. Dette har hidtil sikret
elforsyningen, men denne afhængighed af især Norge og Sverige bliver endnu større med flere
vindmøller – og problemet forstærkes yderligere, fordi de danske kraftværker, der skulle være
backup for vindmøllerne – et efter et – lukkes pga. manglende økonomi. Vore politikere accepterer
(uden at forstå det), at de lader økonomien styre kraftværkspolitikken, – hvor det burde være
forsyningssikkerheden, der havde den højeste prioritet.

Jeg vedhæfter et af mine mange indlæg fra Frederiksborg Amts Avis, hvor jeg forklarer læserne, at
selv Lars Aagaard, chef i Dansk Energi, fortier vindmøllernes manglende mulighed for at levere
stabil elforsyning til de kommende datacentre. Det forstærker i høj grad problemet, fordi vore
politikere forledes til at tro, at vindmøller leverer el – også når det ikke blæser!!!
Jeg kan oplyse, at DONG/Ørsted hele sidste sommer solgte strøm, som kom ”100 % fra danske
havvindmøller”. Da dette naturligvis er grov vildledning, indklagede jeg – på REOs vegne – i november 2017
Ørsted for Forbrugerombudsmanden.

Sagen er stadig under behandling, og vi undrer os over, at det kan tage et år at konstatere, at strømmen
kommer fra kul, gas, biomasse og importeret vandkraft og kernekraft, når det ikke blæser!
Jeg håber, at denne opfordring til Politiken kan medføre, at engagerede journalister kan ”tvinge” vore
politikere til at åbne øjnene og erkende, at det er et vildspor at fortsætte satsningen på især vindkraft i det
danske el-system.

Jeg og REO står til rådighed med 42 års erfaring – især om elproduktion i Danmark.
Med hilsen … Holger Skjerning. Næstformand i REO.