Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

I REO bliver vi tit spurgt om biomasses betydning for klimaet.

Der tænkes især på, om den voksende anvendelse af træ, flis og træpiller medfører rovdrift på verdens skove.

Der fældes træer af mindst tre grunde:

1. For at skaffe ædeltræ til bygninger og møbler.

2. For at skaffe landbrugsjord.

3. For at få træ/flis/træpiller til energiformål.

Det er kun den sidste anvendelse, som REO beskæftiger sig med.

På linket nedenfor, kan man se, at situationen ikke er så alvorlig, som nogle gør den til!

Faktisk er skovarealerne i verden kun reduceret 3 % gennem de sidste 20 år.

I Danmark og lande med reguleret skovdrift øges skovmængden langsomt, så der drives ikke rovdrift på skovene, og disse skove leverer derfor omtrent CO2-neutralt brændsel.

Klik her.  Se forklaringen i FAQ.

Det er især i Sydamerika og i Afrika, at skovmængden reduceres, men der er det især for at skaffe landbrugsjord og ædeltræ, – ikke for at få brændsel.

I Asien, hvor der i mange år blev fældet meget, er udviklingen vendt, så der nu kommer mere og mere skov.

Klik her:  Se oversigt over Verdens skove