Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO udarbejdede i 1981 et meget omfattende KATALOG med spørgsmål og svar på alle de emner, der var aktuelle, og som blev debatteret dengang. Det havde ovenstående titel.​

Kataloget var et ringbind med ca. 500 sider.​

Det blev a’jourført i 1983 og 1987.​

ISBN 87-88021-10-6. Eget tryk. Kopiering tilladt med kildeangivelse.

​Kataloget er senere skannet, og ligger som indholdsfortegnelse plus 10 “kapitler”, som i kataloget.

Det blev i 1981 – 87 skrevet på gammeldags skrivemaskine og duplikeret, så kvaliteten er svingende!

Kataloget blev sendt til politikere, journalister og en række skoler, der ønskede konkret viden om energi og om energidebatten.

​Læs katalogets 10 kapitler her. – Vær lidt tålmodig, da nogle filer er store!

01. Om kataloget + indholdsfortegnelse.
02. Energiforsyning, Prognoser, Energiplaner.
03. Forurening, Uheld, Affald.
04. Økonomi, Beskæftigelse, Samfundsforhold.
05a. Vigtige rapporter og begivenheder.
05b. – samme – fortsat.
06. Seks pudsige “historier” om stråling og radioaktivitet.
07. Tabeller og kurver.
08. Hvem er modstandere af kernekraft – og hvem er tilhængere?
09. Figurer, Diagrammer og Tabeller.
10. Forklarings-register. En række begreber forklares og defineres.