Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

De fleste ved, at der mange steder på Island kommer varmt vand op af jorden, og det udnyttes deroppe både til el-produktion, opvarmning af bl.a. Reykjavik og til svømmebade (Den blå lagune er berømt!).
Det kaldes geo-varme eller geotermisk varme. Varmen kommer fra henfald af uran i Jordens indre. Uran er en lille smule radioaktivt og udvikler derfor varme nok til at holde Jordens indre rødglødende og er dermed årsag til vulkanudbrud, geysere og geovarme. Uden denne varme ville Jorden være ubeboelig!
I Danmark skal vi dybere ned end på Island for at finde 70-100 grader varmt vand. Temperaturen stiger ca. 30 grader for hver km, man borer nedad. Så hvis det skal udnyttes, skal vandet pumpes op fra ca. 3 km`s dybde og i varmevekslere producere fjernvarmevand til boligopvarmning.
Omkring 1980 (?) byggede man et sådant anlæg ved byen Års. Det fungerede i nogle år, men det svovlholdige vand var så hårdt ved apparaturet, at man opgav projektet. REO har ikke kunnet finde data for Års-1.
Danmark har nu enkelte mindre geotermiske anlæg: Et i Thisted, et på Amager og et i Sønderborg. Skive arbejder på at få et anlæg. Thisted-anlægget leverer billig fjernvarme til 2000 boliger, men det er kun billigt, fordi geovarme er fritaget for energi-afgift.
Viborg undersøgte muligheden for et geotermisk varmeanlæg på 32 MW. Pris: 290 millioner kroner. Der skulle hentes 75 grader varmt vand op fra vandførende lag 2,5 kilometer nede. Projektet blev desværre opgivet, selv om det kostede 165 mio kr! – Det skal nu betales af fjernvarmekunderne.
Det menes, at undergrunden bl.a. under København og Aarhus er egnet til produktion af geovarme.

Sidste nyt: Januar 2024 meddelte Sønderborg Varme, at det geotermiske anlæg, der blev etableret i 2013 og som kostede 187 mio kr, nu er opgivet. Det har stået stille siden 2018, fordi man ikke længere kunne pumpe returvandet de 1,2 km ned i undergrunden.

En “super-optimistisk” hjemmeside om geotermisk varme kan ses på: www.jordkraft.dk. – Bemærk f.eks, at energien kaldes for “gratis energi” – selv om den er dyrere end naturgas!