Indhold: IEA: “Tab af nuklear kapacitet vil banke os 15 år tilbage”. – 6. august. – Franske præsident Macron viderefører den tidligere regerings energipolitik. – Dansk elforsyning afhængig af udlandet.

Kort Nyt nr. 64