Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO’s professionelle analytiker, Civ. ing. Søren Kjærsgaard har udarbejdet en rapport, der meget konkret belyser muligheden for at forsyne os med energi fra sol, vind, vandkraft og biomasse.

Konklusionen er helt kort, at det enten er umuligt eller, at det bliver prohibitivt dyrt.

En del af rapporten oplyser følgende:

Vind+sol+biomasse+hydro ydede i Tyskland i 2023 imellem 120% og 16 % af strømforbruget. Denne meget varierende ydelse medfører, at man må finde metoder til opbevaring af økostrøm. Tre metoder er i spil.

  1. At gemme elektricitet ved at lukke for vandet til vandkraftværkerne, når det blæser og solen skinner.
  2. At skrue op og ned for biomasse kraftværker.
  3. At lagre strøm i batterier.
  4. At anvende overskydende elektricitet til brintfremstilling.

De to første alternativer udnyttes allerede, og kapaciteterne kan næppe udbygges væsentligt.

Jeg håber at rapporten påviser, at både batterier og elektrolyse er prohibitivt dyrt.  Og konkluderer, at et fossilfrit samfund er nonsens.

Læs sammenfatningen og rapporten