Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Af Copenhagen Atomics (CA) nyhedsbrev den 1-11-2023 fremgår det, at de er flyttet til nye, store lokaler (11.000 m2) i nærheden af Kastrup Lufthavn.

Der har de foreløbig opbygget to test-reaktorer, hvor alt udstyr – undtagen selve kædeprocessen – kan testes.

Da der i Danmark ikke må benyttes thorium til at levere energien, kommer energien fra elektriske varmelegemer, så det smeltede salt, korrosion, cirkulationspumper m.v. kan testes under realistiske forhold.

Der forventes besøg fra lande, der også udvikler salt-reaktorer, bl.a. fordi der ingen andre steder er tilsvarende faciliteter til test af “smeltet salt teknologi”.

Firmaet forventer at kunne beskæftige op imod 300 ansatte, og arbejder foreløbig på at bygge 10 kommercielle reaktorer.

PS. Det undersøges nu, om “forbuddet” imod at benytte rigtigt brændsel (med thorium eller uran) kun gælder, når reaktoren tilsluttes nettet. Beslutningen fra 1985 er uklar på dette punkt.

Hvis det er tilladt at teste reaktorer med fissilt brændsel i Danmark, vil det være et stort fremskridt for udviklingen både hos Seaborg og Copenhagen Atomics.

Se også om et CA-projekt i Indonesien.